Zwroty | esperancki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

从...可以看出...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Używane do opisu danych
从...可以看出...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Używane do opisu danych
这些数据可以表明...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Używane do opisu danych
数据表明...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Używane do opisu danych
从这些数据可以看出...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Używane do opisu danych
几个值得注意的结果是...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Używane do opisu istotnych danych
目前研究结果表明...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...的数字上升/下降/保持不变。
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
与...有关的数据...上升/下降了
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...和...呈正相关
...estis pozitive korelaciita kun...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
正如所预测的,...
Kiel antaŭdiris,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
此发现进一步确认X的主张,即...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
与X的发现一致,...和...呈正相关
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

统计数据显示...
La statistikoj montras, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
根据数据统计,...
Laŭ la statistiko...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
通过数据统计,可以看出...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据数据统计,...
Statistike parolante...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
据统计数据,我们可以推测...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski