Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
كما يبدو جليًّا من...، ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
تكشف الأرقامُ أنّ...
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
كما هو متقّع، ...
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
وفقاً للإحصائيّات...
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
من الناحية الإحصائيّة
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski