Zwroty | chiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

يبدو جليًّا من.... أنّ...
从...可以看出...
Używane do opisu danych
كما يبدو جليًّا من...، ...
从...可以看出...
Używane do opisu danych
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
这些数据可以表明...
Używane do opisu danych
تكشف الأرقامُ أنّ...
数据表明...
Używane do opisu danych
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
从这些数据可以看出...
Używane do opisu danych
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
几个值得注意的结果是...
Używane do opisu istotnych danych
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
目前研究结果表明...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
...的数字上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
与...有关的数据...上升/下降了
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
...和...呈正相关
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
كما هو متقّع، ...
正如所预测的,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

تبيّن الإحصائيات أنّ...
统计数据显示...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
وفقاً للإحصائيّات...
根据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
通过数据统计,可以看出...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
من الناحية الإحصائيّة
据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
据统计数据,我们可以推测...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski