Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Indice analitico
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Indice delle immagini
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Indice delle tabelle
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendice
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossario
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Catalogo
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot