Zwroty | portugalski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Indice analitico
Índice
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Indice delle immagini
Lista de figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Indice delle tabelle
Lista de tabelas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendice
Apêndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossario
Glossário
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Catalogo
Índice
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot