Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Indice analitico
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Indice delle immagini
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Indice delle tabelle
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendice
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossario
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Catalogo
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot