Zwroty | chiński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Indice analitico
目录
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Indice delle immagini
图表目录
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Indice delle tabelle
数表目录
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendice
附录
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossario
术语表
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
参考书目
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Catalogo
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot