Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Mục lục
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Hình minh họa
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Bảng biểu
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Phụ lục
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Bảng thuật ngữ
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Tài liệu tham khảo
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Mục lục tra cứu
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot