Zwroty | angielski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Mục lục
Table of Contents
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Hình minh họa
List of Figures
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Bảng biểu
List of Tables
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Phụ lục
Appendix
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Bảng thuật ngữ
Glossary
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Tài liệu tham khảo
Bibliography
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Mục lục tra cứu
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot