Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Tartalomjegyzék
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Ábrák listája
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Táblázatok listája
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Függelék
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Szójegyzék
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliográfia
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Tárgymutató
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot