Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Tartalomjegyzék
Содержание
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Ábrák listája
Список тезисов
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Táblázatok listája
Список таблиц
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Függelék
Приложения
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Szójegyzék
Глоссарий
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliográfia
Библиография
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Tárgymutató
Индекс, указатель
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot