Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Fihrist
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figürler Listesi
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tablolar Listesi
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Ek / İlave
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Terimler Sözlüğü
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Kaynakça
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
İndeks / Endeks / Katalog
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot