Zwroty | tajski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Fihrist
ตารางเนื้อหา
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figürler Listesi
ลิสต์ตัวเลข
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tablolar Listesi
ลิสต์ตาราง
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Ek / İlave
ภาคผนวก
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Terimler Sözlüğü
อภิธานศัพท์
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Kaynakça
บรรณานุกรม
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
İndeks / Endeks / Katalog
ตัวบ่งชี้
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot