Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Fihrist
Содержание
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figürler Listesi
Список тезисов
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tablolar Listesi
Список таблиц
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Ek / İlave
Приложения
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Terimler Sözlüğü
Глоссарий
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Kaynakça
Библиография
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
İndeks / Endeks / Katalog
Индекс, указатель
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot