Zwroty | japoński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Fihrist
目次
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figürler Listesi
統計の一覧
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tablolar Listesi
表の一覧
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Ek / İlave
付録
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Terimler Sözlüğü
用語解説
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Kaynakça
参考文献一覧
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
İndeks / Endeks / Katalog
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot