Zwroty | hindi - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Fihrist
अनुक्रम
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figürler Listesi
आंकड़ों की सूची
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tablolar Listesi
तालिकाओं की सूची
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Ek / İlave
परिशिष्ट
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Terimler Sözlüğü
शब्दावली
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Kaynakça
संदर्भग्रंथ सूची
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
İndeks / Endeks / Katalog
अनुक्रमणिका
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot