Zwroty | esperancki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Fihrist
Enhavtabelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figürler Listesi
Listo de Figuroj
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tablolar Listesi
Listo de Tabloj
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Ek / İlave
Apendico
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Terimler Sözlüğü
Glosaro
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Kaynakça
Bibliografio
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
İndeks / Endeks / Katalog
Indekso
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot