Zwroty | duński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Fihrist
Indholdsfortegnelse
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Figürler Listesi
Figuroversigt
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tablolar Listesi
Tabelliste
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Ek / İlave
Appendiks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Terimler Sözlüğü
Ordliste
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Kaynakça
Bibliografi
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
İndeks / Endeks / Katalog
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot