Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

ตารางเนื้อหา
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
ลิสต์ตัวเลข
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
ลิสต์ตาราง
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ภาคผนวก
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
อภิธานศัพท์
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
บรรณานุกรม
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
ตัวบ่งชี้
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot