Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

ตารางเนื้อหา
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
ลิสต์ตัวเลข
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
ลิสต์ตาราง
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ภาคผนวก
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
อภิธานศัพท์
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
บรรณานุกรม
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
ตัวบ่งชี้
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot