Zwroty | koreański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

ตารางเนื้อหา
목차
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
ลิสต์ตัวเลข
인물 리스트
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
ลิสต์ตาราง
표 리스트
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ภาคผนวก
부록
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
อภิธานศัพท์
어휘 사전
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
บรรณานุกรม
관계 서적 목록
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
ตัวบ่งชี้
인덱스 (색인)
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot