Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

ตารางเนื้อหา
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
ลิสต์ตัวเลข
Lista de Figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
ลิสต์ตาราง
Lista de Tablas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
ภาคผนวก
Apéndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
อภิธานศัพท์
Glosario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
บรรณานุกรม
Bibliografía
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
ตัวบ่งชี้
Índice Alfabético
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot