Zwroty | włoski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Innehållsförteckning
Indice analitico
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista av figurer
Indice delle immagini
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellförteckning
Indice delle tabelle
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendix
Appendice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Ordlista
Glossario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografi
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Catalogo
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot