Zwroty | tajski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Innehållsförteckning
ตารางเนื้อหา
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista av figurer
ลิสต์ตัวเลข
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellförteckning
ลิสต์ตาราง
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendix
ภาคผนวก
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Ordlista
อภิธานศัพท์
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografi
บรรณานุกรม
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
ตัวบ่งชี้
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot