Zwroty | francuski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Innehållsförteckning
Table des matières
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista av figurer
Liste des figures
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellförteckning
Liste des tables
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Appendix
Annexe
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Ordlista
Glossaire
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografi
Bibliographie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot