Zwroty | fiński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Cuprins
Sisällysluettelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista figurilor
Kuvaluettelo
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista tabelelor
Taulukkoluettelo
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anexă
Liitteet
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosar
Sanaluettelo
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografie
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Hakemisto
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot