Zwroty | esperancki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Cuprins
Enhavtabelo
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista figurilor
Listo de Figuroj
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista tabelelor
Listo de Tabloj
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anexă
Apendico
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosar
Glosaro
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografie
Bibliografio
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Indekso
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot