Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Содержание
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Список тезисов
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Список таблиц
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Приложения
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Глоссарий
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Библиография
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Индекс, указатель
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot