Zwroty | rumuński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Содержание
Cuprins
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Список тезисов
Lista figurilor
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Список таблиц
Lista tabelelor
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Приложения
Anexă
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Глоссарий
Glosar
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Библиография
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Индекс, указатель
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot