Zwroty | japoński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Содержание
目次
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Список тезисов
統計の一覧
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Список таблиц
表の一覧
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Приложения
付録
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Глоссарий
用語解説
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Библиография
参考文献一覧
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Индекс, указатель
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot