Zwroty | arabski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Содержание
فهرس المحتويات
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Список тезисов
قائمة الأشكال
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Список таблиц
قائمة الجداول
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Приложения
ملحق
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Глоссарий
مسرد المصطلحات
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Библиография
ببليوغرافيا
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Индекс, указатель
فهرس الموضوعات
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot