Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de figuras
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de tabelas
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apêndice
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossário
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot