Zwroty | japoński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice
目次
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de figuras
統計の一覧
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de tabelas
表の一覧
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apêndice
付録
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossário
用語解説
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
参考文献一覧
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot