Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de figuras
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de tabelas
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apêndice
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossário
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot