Zwroty | duński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice
Indholdsfortegnelse
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de figuras
Figuroversigt
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de tabelas
Tabelliste
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apêndice
Appendiks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossário
Ordliste
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliografi
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot