Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Spis treści
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Wykaz danych
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Wykaz tabel
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Aneks
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Słowniczek
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indeks
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot