Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Spis treści
Innehållsförteckning
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Wykaz danych
Lista av figurer
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Wykaz tabel
Tabellförteckning
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Aneks
Appendix
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Słowniczek
Ordlista
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliografi
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indeks
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot