Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Spis treści
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Wykaz danych
Lista de Figuras
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Wykaz tabel
Lista de Tablas
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Aneks
Apéndice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Słowniczek
Glosario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
Bibliografía
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indeks
Índice Alfabético
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot