Zwroty | chiński - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Spis treści
目录
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Wykaz danych
图表目录
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Wykaz tabel
数表目录
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Aneks
附录
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Słowniczek
术语表
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografia
参考书目
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Indeks
索引
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot