Zwroty | węgierski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhaltsverzeichnis
Tartalomjegyzék
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Abbildungsverzeichnis
Ábrák listája
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenverzeichnis
Táblázatok listája
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anhang
Függelék
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossar
Szójegyzék
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Literaturverzeichnis
Bibliográfia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Tárgymutató
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot