Zwroty | turecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhaltsverzeichnis
Fihrist
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Abbildungsverzeichnis
Figürler Listesi
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenverzeichnis
Tablolar Listesi
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anhang
Ek / İlave
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossar
Terimler Sözlüğü
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Literaturverzeichnis
Kaynakça
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot