Zwroty | tajski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhaltsverzeichnis
ตารางเนื้อหา
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Abbildungsverzeichnis
ลิสต์ตัวเลข
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenverzeichnis
ลิสต์ตาราง
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anhang
ภาคผนวก
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossar
อภิธานศัพท์
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Literaturverzeichnis
บรรณานุกรม
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
ตัวบ่งชี้
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot