Zwroty | polski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhaltsverzeichnis
Spis treści
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Abbildungsverzeichnis
Wykaz danych
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenverzeichnis
Wykaz tabel
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anhang
Aneks
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossar
Słowniczek
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Literaturverzeichnis
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Indeks
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot