Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhaltsverzeichnis
Inhoudsopgave
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Abbildungsverzeichnis
Afbeeldingenlijst
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenverzeichnis
Tabellenlijst
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anhang
Bijlage
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossar
Verklarende woordenlijst
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Literaturverzeichnis
Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Register
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot