Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhaltsverzeichnis
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Abbildungsverzeichnis
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenverzeichnis
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Anhang
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glossar
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Literaturverzeichnis
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Index
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot