Zwroty | turecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhoudsopgave
Fihrist
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Afbeeldingenlijst
Figürler Listesi
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenlijst
Tablolar Listesi
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Bijlage
Ek / İlave
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Verklarende woordenlijst
Terimler Sözlüğü
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografie
Kaynakça
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Register
İndeks / Endeks / Katalog
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot