Zwroty | grecki - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhoudsopgave
Πίνακας Περιεχομένων
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Afbeeldingenlijst
Κατάλογος Σχημάτων
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenlijst
Κατάλογος Πινάκων
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Bijlage
Παράρτημα
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Verklarende woordenlijst
Γλωσσάριο
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografie
Βιβλιογραφία
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Register
Ευρετήριο
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot