Zwroty | czeski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhoudsopgave
Obsah
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Afbeeldingenlijst
Seznam hodnot
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenlijst
Seznam tabulek
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Bijlage
Příloha
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Verklarende woordenlijst
Glosář
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografie
Seznam pramenů/Bibliografie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Register
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot