Zwroty | arabski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Inhoudsopgave
فهرس المحتويات
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Afbeeldingenlijst
قائمة الأشكال
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Tabellenlijst
قائمة الجداول
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Bijlage
ملحق
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Verklarende woordenlijst
مسرد المصطلحات
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografie
ببليوغرافيا
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Register
فهرس الموضوعات
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot