Zwroty | włoski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

목차
Indice analitico
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
인물 리스트
Indice delle immagini
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
표 리스트
Indice delle tabelle
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
부록
Appendice
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
어휘 사전
Glossario
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
관계 서적 목록
Bibliografia
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
인덱스 (색인)
Catalogo
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot